Samtal, coaching och mentorskap

Samtal, Coaching och Mentorskap

För dig…


... som vill få harmoni i din vardag och som vill skapa balans i tillvaron


… som haft utmattning, kommit åter och som vill fortsätta skapa en balanserad tillvaro


… som varit på väg till utmattning men hejdat sig i tid – och vet hur värdefullt det är att skapa balans i livet


… som vet hur värdefullt det är att bygga resiliens för att kunna hushålla med dina krafter och resurser


… som varit driven och ambitiös och nu vill fortsätta med balans mellan krav och resurser


… som behöver nya insikter för att öka motivation och kreativitet


… som vet att du vill och behöver förändring men inte vet hur och vad.


… som vill leva hållbart som människa och få in struktur och enkelhet i livet och avlägsna prestation och prestige


… som vill bygga självkänsla och självkännedom


… som arbetar som chef och ledare och vill skapa förutsättningar för dig själv för att skapa bättre arbetsplatser och livsbalans


… som behöver en mentor – för vägledning, rådgivning och bollplankALL FÖRÄNDRING

BÖRJAR MED EN INSIKT

Kontakta mig på info@finnbalans.se eller telefon 0733-642 350 för att boka tid.

Du får hjälp att sortera dina tankar och känslor och hitta ditt fokus framåt med glädje, mod och tillit. Du blir utmanad/uppmuntrad att reflektera och upptäcka nya oanade möjligheter som hjälper dig att utvecklas. Jag möter dig i samtalet där du befinner dig - att låta tankar och känslor få komma fram när tiden är mogen.


Platsen för samtalen är Enkla rummet – ett lugnt och rofyllt rum med vilsam utsikt över naturen – att låta ögonen få vila i landskapets skiftande färger och former – olika motiv att betrakta alltefter årstid. Under vår, sommar och tidig höst finns möjlighet att förflytta samtalen till de inbjudande sittgrupperna i trädgården eller på en filt vid havsbryn eller under ett träd på ängarna. Med naturen som sällskap kommer orden lättare… Hitta nya vägar inombords och runt omkring med hjälp av naturen!


Samtalen kan även ske digitalt.

Samtalsgrupper

Samtalsgrupper är för alla som vill utforska och reflektera tillsammans kring frågor som hälsa, hållbarhet, motivation, självkänsla och utveckling. Att få dela tankar och funderingar och lära oss av varandras erfarenheter och därigenom få nya insikter och nya perspektiv.


Samtalsgrupperna…


… ger paus och återhämtning… paus i vardagen


… är alltid en liten, vänlig grupp där varje deltagare känner sig sedd, hörd och i gemenskap


Vi träffas 3 gånger i 1,5 timme och gruppen består av 4-8 deltagare. Vid träffarna finns te och enkel fika och varje träff har ett tema att samtal kring och börjar med en kort avslappnade meditation. 

I varje ögonblick

skapar du nya möjligheter

Pris: 895 kr (3 träffar)

Skicka en intresseanmälan till info@finnbalans.se

för info om kommande datum för samtalsgrupp.

Mindfulnesshandledning

Samtal kombineras med mindfulnessövningar och meditationer och med dig hem efter samtalet får du övningar att använda dig av i vardagen. Antalet samtalstillfällen avgör du själv - ibland räcker det med ett samtal för att få med sig nya sätt att förhålla sig till det som händer och sker i livet.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som gör att vi kan ta vara på ögonblicket och utveckla våra fulla resurser, vi utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Mindfulness betyder medveten närvaro och genom enkla övningar lär du dig att bli alltmer medveten och därigenom göra klokare val och bättre klara av stressen och pressen i privat- och yrkeslivet. Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och fokusera på det som är väsentligt. Genom att öva dig i att observera det som sker i nuet med öppenhet och acceptans hjälper du dig att kunna göra medvetna val och bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig. Mindfulness hjälper dig att bli mindre påverkad av stress, bli mer kärleksfull och medkännande både med dig själv och andra. Du får möjlighet att vakna upp till att uppskatta allt det goda som redan finns i ditt liv och utveckla acceptans och förståelse för dig själv och därmed också till andra.

Om samtalen:

Jag är certifierad samtalsterapeut, stresspedagog med kognitiv inriktning samt motivations- och förändringscoach. Jag har även studerat MI - motiverande samtal - på Karlstad Universitet och MI är en hoppfull och vänlig metod att hitta svar och lösningar på problem som kan upplevas omöjliga att hantera. Jag är utbildad mindfulness-instruktör och ibland blir samtalen kompletterade, om så behövs, med hjälp av andningsövningar eller andra mindfulness-verktyg. 


Oavsett om du väljer coachande samtal, terapisamtal eller mindfulnesshandledning så är det du som är viktigast och tillsammans med mig skapar vi förståelse för vad som händer i ditt liv. 


Jag har tystnadsplikt vilket innebär att det som nämns eller händer i rummet och i vårt samtal stannar alltid mellan oss.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål

måste jag först finna henne där hon är och börja just där.                       

                                Sören Kierkegaard

Samtal/Coaching/Mentorskap: 825 kr - 60 minuter, samtalspaket 60 min x 5: 3 875 kr 

Mindfulnesshandledning: 1 250 kr - 90 minuter inkl. material, mindfulnesspaket 90 min x 3: 3 560 kr


Priserna avser dagtid.

Kontakta oss för mer information:

 
 
 
 
 

Avbokning senast 24 timmar innan bokad tid för att inte debiteras.

KONTAKTINFORMATION


Laxvägen 14, Farhult


Telefon: 0733-642 350


E-post: inger.nilsson@finnbalans.se


Swish: 123 25 55 910

Bg: 5435-6043


FÖLJ OSS PÅ:

ÖPPETTIDER


För dig som ska på mindfulness, yoga, massage eller kurs så är vi på plats 15 minuter före om inget annat avtalas.


Samtal och bokade möten enligt överenskommelse och bokning.

Copyright © All Rights Reserved